DISCLAIMER

DISCLAIMER


Rijschool 0348 (Kamer van Koophandel: 81178239) verleent jou hierbij toegang tot www.rijschool0348.nl, de Website, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wij behouden ons het recht voor op elk door ons gewenst moment de inhoud van de Website, zo ook onderhavige Disclaimer, aan te passen of onderdelen daarvan te verwijderen.


Aansprakelijkheid


Met uitzondering van onderhavige Disclaimer, onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, is de getoonde informatie op de Website vrijblijvend van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er worden via onze Website geen (les)overeenkomsten afgesloten. Wel kunnen wij jou op basis van de door jouw ingevoerde gegevens op onze Website een voorstel doen om een (les)overeenkomst met ons aan te gaan.


Rijschool 0348 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanning kan het mogelijk zijn dat de inhoud van de Website niet volledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle op de Website getoonde prijzen onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Rijschool 0348 niet aansprakelijk en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het volgen van links naar externe websites via onze Website.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen bij Rijschool 0348. Wij geven nadrukkelijk geen toestemming om inhoud van de Website te kopiëren of te verspreiden zonder dat wij daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

© Copyright 2021 - 2024 | Rijschool 0348 | Alle rechten voorbehouden